fbpx

Устав ТОО

5.000 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1.
«***» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi, бұдан былай «Серiктестiк» деп аталады,
коммерциялық ұйым болып табылады және қызметкерлерінің орташа жылдың саны 50
адамнан аспайтын және активтерінің жалпы құны орта есеппен бір жыл ішінде алпыс мың
еселенген есептік көрсеткіштен аспайтын шағын кәсіпкерлік субъектісі ретінде іскерлік
жасайды.
1.2. Серiктестiкке қатысушы Қазақстан Республикасының шаруашылық азамат __________
болып табылады, тұған күні, айы жылы: _________, тұған жері — ______________, жеке
күәлік № _________ ___________07 ж. КР ӘМ берiлген, тұрғылықты жері — Қазақстан
Республикасы, _________ облысы, ___________ қаласы, ______ көшесі, ____ уй, ____
пәтер


⚠️ Документ показан не полностью! Для продолжения просмотра Вы должны его купить. ⚠️

Все результаты поиска